Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring
Het doel van dit Privacybeleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Double You Agency BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Temselaan 100A, 1853 Strombeek, België, BCE nummer 0808 561 910
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Double You Agency BV verwerkt.


Welke gegevens worden verwerkt Double You Agency BV en voor welk doel?
Wegens een analyse van het gebruik van onze website bezoekers, verzamelen we informatie zoals het type browser, IP-adres, bezochte pagina’s en aantal keren dat er geklikt werd. Die gegevens verkrijgen we via Google Analytics en cookies.


Hoe gebruiken we cookies op onze digitale media?
‘Cookies' zijn kleine bestanden met informatie die naar uw apparaat worden verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u zullen herkennen wanneer u ze bezoekt.
Wanneer u onze website bezoekt of onze applicaties of andere digitale media gebruikt, kunnen Wij, mits wij uw toestemming hebben, cookies, pixeltags en andere technologieën gebruiken om de volgende gegevens te verzamelen:

• IP-adressen, login informatie, browsertype, locatie, tijdzone, besturingssysteem en andere technische informatie;
• Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u voor en na onze website bezoekt en de producten die u hebt bekeken;
• Duur van bezoeken van pagina's op onze website en informatie over pagina-interactie.
Voor meer informatie kunt u ons cookie-beleid raadplegen.

A. Offerteaanvraag
Verstrek je ons zelf gegevens via ons info- of offerteformulier?
Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We kunnen ze vervolgens gebruiken om:
• Jouw vraag te beantwoorden
• Jouw bestelling te verwerken
• Je bij gelegenheid van belangrijk nieuws op de hoogte te brengen hiervan


Je kan je om op het even welk moment, kosteloos en op verzoek, verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens via info@w-doubleyou.be of isabelle@w-doubleyou.be


B. Inschrijvingsformulier om bij Double You Agency BV te kunnen werken
Verstrek je ons Team en heb je zelf je gegevens ingevuld via ons inschrijvingsformulier?
Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We kunnen ze vervolgens gebruiken om:

• Jouw inschrijving af te ronden bij ons op kantoor
• Jou opdrachten aan te bieden volgens het profiel (taalkennis, regio, …) Deze opdrachten kunnen door ons gecommuniceerd worden via telefoon, sms, e-mail, besloten groep op social media, …
• Jouw arbeidscontracten op te maken
• Jouw collegas te informeren over jouw naam, gsm-nummer en woonplaats zodat je kan afspreken om te carpoolen
• Onze klanten voor wie je een missie volbrengt jouw naam en gsm-nummer door te geven, alsook een recente foto, zodat zij je kunnen contacteren indien dat nodig blijkt voor, tijdens of na een opdracht
• Jouw loon te uit te betalen
• Onze social media te kunnen aanvullen met foto’s van de missie waar je voor ons hebt gewerkt.


Derden
Personeelsgegevens die nodig zijn voor de inplanning en verloning van medewerkers worden in de desbetreffende softwarepakketten van onze leveranciers ingegeven (Partena, bank, …) . Wij eisen dat al onze leveranciers GDPR compliant zijn.

Bewaartermijn
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens, die verzameld worden door Double You Agency BV, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

• de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, zoals gedefinieerd in bovengenoemde artikel 1 (duur van het contract met U, wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met U)
• Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel (Facturen, contracten, …)
• vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd


Gebruikersrechten
Wat zijn uw rechten en hoe kan U ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft U het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming.
Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:
Double You Agency BV
Temselaan 100A,
1853 Strombeek

of via internet op het volgende adres: info@w-doubleyou.be of isabelle@w-doubleyou.be

of via de telefoon op het volgende nummer: + 32 (0) 2 646 05 05

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) door uw klacht te sturen naar:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat, 35
1000 Brussel
Email: commission@privacycommission.be
Website: https://www.privacycommission.be/nl

This website uses cookies The website of Double You Agency uses functional cookies. In case of analysing our traffic or advertising, we also place cookies that share information about your use of our site with our analytics partners, our social media and advertising partners, who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
Show details Hide details
Allow selection
Allow all cookies